Vytlačiť 

V  tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu Elektro odpad – dopad 3. Projekt bol realizovaný v spolupráci s CEEV Živica (viac informácií nájdete na www.elektroodpad.zivica.sk).

Teší nás, že ste sa zapájali do aktivít, ktoré sme realizovali (webinár, kvízy, ankety, rovesnícke vzdelávanie, riešenie netradičných úloh na vyučovacích hodinách, ...). Niektoré aktivity sa však nemohli uskutočniť v plánovanej forme, preto sme ich nahradili inými.

V škole nám pribudli zberné nádoby na elektroodpad, ktoré sa postupne zapĺňajú. Zber bateriek a elektroodpadu bude na škole pokračovať aj budúci školský rok.

Sme radi, že v škole budeme môcť využívať aj solárne stanice na mobily, ktoré boli zakúpené z projektu.

Veľmi pekne ďakujem Saške DZURILLOVEJ (sexta), Samkovi POPJAKOVI (II.A), Klárke DORKOVEJ (II.A), pani profesorke M. KOLLÁROVEJ, pani riaditeľke V. KUNDĽOVEJ, pani zástupkyni D. BUČKOVEJ a všetkým, ktorí sa spolupodieľali na realizácii aktivít v rámci tohto projektu. Ďakujem aj nadšencom programu Zelená škola.

                Martina Kušnírová (koordinátorka projektu)