Vytlačiť 

Kritériá prijímania žiakov v šk. r. 2020/2021 - osemročné štúdium

V časti prijímacie konanie - kritériá pre prijímanie žiakov sme zverejnili upravené kritériá prijímania žiakov na Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove v školskom roku 2020/2021.