Vytlačiť 

 

Predĺženie platnosti preukazov žiaka ISIC/EURO<26 - oznam pre rodičov