Vytlačiť 

7. mája 2020 sa dištančnou formou konalo okresné kolo chemickej olympiády kategórie D. Tešíme sa z úspechov žiačok kvarty:

Alica Bronieková, Karin Sasaráková, Kristína Nogradyová sú úspešnými riešiteľkami.

K úspechu im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

                                                                                                                  PK biológie, chémie a fyziky