Vytlačiť 

Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja na Prírodovedecej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, vyhlásila celoslovenský dvojkolový korešpondenčný seminár pod názvom GeoKos. 

V každom kole musia súťažiaci riešiť dve problémové úlohy založené na menšom terénnom výskume, na spracovaní konkrétnych údajov, štúdiu literatúry a vytvoriť celistvý a objektívny pohľad na riešený geografický problém.

Našu školu v prvom kole veľmi úspešne reprezentovali:

Martin Mochňacký - 1. A, ktorému patrí 2. miesto 

Olívia Krivdová - 3. B, ktorej patrí 6. miesto

Olívii a Martinovi držíme palce aj v druhom kole!