Vytlačiť 

Celoštátne kolo Geografickej olympiády v kategóriách A, B a Z sa uskutočnilo 24. 04. 2020  dištančnou formou. Okrem testu museli súťažiaci napísať prácu na tému, ktorú si vyberali podľa kategórií. 

Našu školu v kategórii A reprezentovala Sandra Sušienková, žiačka septimy, ktorá obsadila 10. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou. Svoju prácu písala na tému Škótsko.

Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme a prajeme ešte veľa geografických úspechov.