Vytlačiť 

Aj keď je škola bez žiakov...

... je v nej rušno. Ako môžete vidieť z fotografií, učebňa biológie a telocvičňa sú zatiaľ vo fáze stavebných úprav, ale už teraz sa tešíme na ich finálnu podobu:

Učebňa biológie

bio1m bio2m bio3m

 

Telocvičňa

tev1m tev2m tev3m