Vytlačiť 

Dňa 27.3.2020 sa uskutočnil celonárodný geografický test GEOQÍZ.

Našu školu za osemročné gymnázium úspešne reprezentovali žiaci zo sekundy Aneta   Štefančínová 5. miesto, 

Alex   Kanderka 9.miesto a Marek Krištof .

Aneta Štefančínová zo sekundy získala  8. miesto zo 100 súťažiacich v celoštátnom kole.

Našim žiakom srdečne blahoželáme.