preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

Aktivity predmetových komisií na marec a apríl, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2013/2014

po schválení na gremiálke dňa 10. 03. 2014

Marec 2014

  • Fasbuk     (Óda na divadlo) 18. 3. 2014 o 1030 v Bielom dome                      (počas EČ MS – SJL)

vstupné 2 €, divadelné predstavenie s použitím textu Jany Micenkovej "Veľký šváb na facebooku " oceneného v rámci súťaže "VEJK AP! 2

Z: Mgr. Kucirková Zuzana, Mgr. Škrečková Naďa                                       T: 18. 03. 2014

  • Je to iba vietor - 19. 3. 2014  o 1000 v Multiplex Cinemax       (počas EČ MS – cudzie jazyky)

vstupné 2,50 €, filmové predstavenie, ktorého cieľom je mladým divákom priblížiť teror rasizmu

réžia: Bence Fliegauf, s filmom získal Grand Prix na festivale Berlinale

Z: Mgr. Kucirková Zuzana, Mgr. Škrečková Naďa                                     T: 19. 03. 2014

  • Čadca – exkurzia – sklo – 50 žiakov - II. A, II. B

Z: RNDr. Dzurišinová Zuzana, PhD., PaedDr. Kušnírová Martina        T: 20. 3. 2014

  • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy

Z: Mgr. Bystrianska Marta                                                                     T: 24. 3. 2014, 1430

Apríl 2014

  • Comenius – HEART EXPEDITION (Belgicko-Nemecko-Francúzsko-Švajčiarsko), 18 žiakov

Z: PhDr. Pončáková Karin, PaedDr. Štefančínová Iveta. Ph.D     T: 29.03. – 04.04.2014

  • Masterclasses – PU Prešov, analýza reálnych dát z CERNu – 30 žiakov III. D

Z: Mgr. Kobulská Jana                                                                                 T: 04. 04. 2014

  • Organizácia krajského kola matematickej olympiády – kategória B, C

Z: PaedDr. Kušnírová Martina                                                                     T: 08. 04. 2014

  • Náboj 2014 – matematická súťaž – Košice – GJAR reprezentujú dve päťčlenné družstvá

Z: PaedDr. Kušnírová Martina                                                                     T: 11. 04. 2014

  • Deň narcisov v areáli školy – rozhlasová relácia, dobrovoľná zbierka

Z: RNDr. Mergešová Tatiana                                                                        T: 11. 04. 2014

  • Astrofyzika v planetáriu – 3. ročník, v čase mimo vyučovania 1430 – 1600 zraz aj rozchod v planetáriu, organizujú predmetové komisie BioCheFyz a AJN.

Z: Mgr. Oravec Marián, Mgr. Vašková Ľuboslava                  T: 28. 04. 2014, 29. 04. 2014

                                                                                                               

Schválené na gremiálke riaditeľa školy dňa 10. 03. 2014, upravené 11.3.2014

Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 10. 03. 2014


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana