Vytlačiť 

GQIQ je geografický tvorivo-inteligenčný kvíz určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií. Uskutočňuje sa v troch kolách.

Našu školu úspešne reprezentovali žiaci:

Alex Kanderka - v 1. kole získal 1. miesto vo vekovej kategórie od 13 do 14 rokov, postúpil

                             do krajského kola kde nás úspešne reprezentoval.    Postupuje do celoslovenského kola.

Aneta Štefančínová - v 1. kole získa 9. miesto vo vekovej kategórie od 13 do 14 rokov.

                                   Postúpila do krajského kola a získala 2. miesto. Postupuje do celoslovenského

kola.

Obom žiakom sekundy srdečne blahoželáme.