Vytlačiť 

Organizácia P-mat zorganizovala 16.4.2020 individuálnu online matematickú súťaž s názvom ATTOMAT. Zúčastnilo sa jej aj niekoľko našich žiakov:

 

O1.A :

Richard Prikler, ktorý obsadil 18.miesto zo 126 účastníkov. Zo súťažiacich z Prešovského kraja sa umiestnil na 2.mieste.

 

 

02.A : V tejto kategórii súťažilo 114 žiakov.

Marek Ištok - obsadil 44.miesto, zo súťažiacich z Prešovského kraja sa umiestnil na 2. mieste.

Alex Kanderka - obsadil 47.miesto, zo súťažiacich z Prešovského kraja sa umiestnil na 3. mieste.

Aneta Štefančínová - obsadila 56. miesto, zo súťažiacich z Prešovského kraja sa umiestnila na 4. mieste.

 

 

04. A:

Jakub Kovalík - obsadil 17 miesto, zo súťažiacich z Prešovského kraja sa umiestnil na 1. mieste.

Patrik Sabol - obsadil 30.miesto, zo súťažiacich z Prešovského kraja sa umiestnil na 3. mieste.

Oliver Jurík - obsadil 35.miesto, zo súťažiacich z Prešovského kraja sa umiestnil na 4. mieste.

 

 

Ďakujeme tým, ktorí sa zapojili. Tešíme sa s Vami a srdečne blahoželáme.