Vytlačiť 

 

Čas realizácie: 03/2020 – 08/2022

Implementuje: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava 55

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Operačný program: Ľudské zdroje

Špecifický cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Hlavná aktivita projektu:

 

 

msvv a sSR male eu male op ludske zdroje male