Vytlačiť 

IQ olympiáda registrácia

Súťaž je určená pre žiakov prvého stupňa osemročných gymnázií (príma až kvarta). Jej cieľom je preverenie schopnosti logicky uvažovať, spoznanie pamäťových schopností žiakov, samostatného vyvodenia logického úsudku či schopnosti rýchleho uvažovania, umožňuje svojim riešiteľom využiť vlastnú kreativitu pri riešení súťažného zadania. Logické úlohy, z ktorých IQ olympiáda pozostáva, pokrývajú celú škálu intelektových schopností a mapujú nadanie v rôznych oblastiach (napr. verbálne schopnosti, matematické schopnosti, priestorovú orientáciu, praktickú inteligenciu, vrodenú logiku, kreativitu, pamäť, funkčnú gramotnosť).

Bezplatná registrácia prebieha od 01. 03. 2020 - 31. 03. 2020.

Školské online kolo sa bude konať v dňoch 01. 04. - 08. 04. 2020 .

Viac informácii a možnosť registrácie nájdete na webovej stránke súťaže www.iqolympiada.sk