Vytlačiť 

 

V časti predmetové komisie - pk matematiky a informatiky - matematická olympiáda sme zverejnili zoznamy riešiteľov pozvaných na krajské kolo MO B a C (69. ročník).