Vytlačiť 

 

Poslednou triedou, ktorá sa preniesla do 20-30-tych rokov minulého storočia, na netradičnej hodine dejepisu, bola 3. A.

Dňa 21. novembra sa v učebni umenia a kultúry odohral príbeh dvoch manželov, v ktorom žiaci, oblečení v dobových kostýmoch, priblížili dianie počas prvej svetovej vojny a následne aj situáciu po nej. Scénky boli poprepletané vlastnými vystúpeniami hudobníkov, tanečníkov a speváčky. Pani profesorky Pavlovová, Mihaľáková a Olujić si mali možnosť vychutnať v podaní našej spolužiačky krásnu bluesovú pieseň „At last" od Etty James. Nie menej zvučne sa učebňou rozliehala aj spoločná skladba za sprievodu klavíra a klarinetu, spojená s podmazom saxofónu, ktorý sa už v tomto medzivojnovom období objavil na scéne. Prvé tanečné číslo predviedli chlapci a dievčatá v párovom tanci, v ktorom sa chlapci nenechali zahanbiť a bez problémov zvládli aj náročnejšie prvky charlestonu. Tanečníci svoje tanečné schopnosti predviedli aj v ďalšom tanci na pomalšiu jazzovú skladbu. Celá netradičná hodina dejepisu vygradovala v poradí tretím tancom charlestonu, tentokrát v podaní dievčat.

Táto zaujímavá hodina dejepisu nám priniesla nové poznatky, skúsenosti a samozrejme spoluprácu v kolektíve.

Michaela Zakuťanská, 3.A

Zaujímavý dejepis 3. A

Zaujímavý dejepis 3. A

Zaujímavý dejepis 3. A