Vytlačiť 

 

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu

Dňa 20.11.2019 sme sa my, žiaci III.B, zúčastnili DOD na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Návšteva pozostávala z prezentácie školy a rýchlej súkromnej prehliadky študijných priestorov. Štúdium pôsobí moderne a zaujímavo, kvalitami sa vyrovnáva popredným vysokým školám (slovenským i zahraničným), ktoré ponúkajú podobné odbory. Fakulta manažmentu taktiež vyniká v kvalite profesorov, ale aj ostatných, nepedagogických zamestnancov, ktorí sa starajú o bezproblémové fungovanie fakulty aj univerzity.

Deň otvorených dverí na Prešovskej univerzite

Deň otvorených dverí na Prešovskej univerzite

Celkovo bol DOD príjemný a väčšina z nás odchádzala s vedomím, že študovať v Prešove môže byť takisto zaujímavé, ako študovať hocikde inde.

Zo spomínanej prezentácie nám prišli najdôležitejšie nasledujúce informácie:

Študijné programy:

Ponúkané programy na 1. stupni štúdia:

  1. Manažment - ekonomický študijný program v študijnom odbore Ekonómia a manažment (5 špecializácií: digitálny marketing, manažment ľudských zdrojov, manažérska informatika a pod.), 1 cudzí jazyk
  2. Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo - študijný program v oblasti služieb v študijnom odbore Ekonómia a manažment, 2 jazyky
  3. Environmentálny manažment - študijný program v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy, 1 jazyk

Ponúkané programy na 2. stupni štúdia:

  1. Manažment - ekonomický študijný program v študijnom odbore Ekonómia a manažment (4 špecializácie)
  2. Environmentálny manažment - študijný program v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy

Ponúkané programy na 3. stupni štúdia:

  1. Manažment - ekonomický študijný program v študijnom odbore Ekonómia a manažment
  2. Environmentálny manažment - študijný program v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy

Štúdium na všetkých stupňoch prebieha v dennej aj externej forme.

Fakulta má právo udeľovať aj titul PhDr. v odbore Ekonómia a manažment a RNDr. v odbore Ekologické a environmentálne vedy.

Prečo študovať na Fakulte manažmentu?

Informácie o prijímacom konaní: