preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu

Dňa 20.11.2019 sme sa my, žiaci III.B, zúčastnili DOD na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Návšteva pozostávala z prezentácie školy a rýchlej súkromnej prehliadky študijných priestorov. Štúdium pôsobí moderne a zaujímavo, kvalitami sa vyrovnáva popredným vysokým školám (slovenským i zahraničným), ktoré ponúkajú podobné odbory. Fakulta manažmentu taktiež vyniká v kvalite profesorov, ale aj ostatných, nepedagogických zamestnancov, ktorí sa starajú o bezproblémové fungovanie fakulty aj univerzity.

Deň otvorených dverí na Prešovskej univerzite

Deň otvorených dverí na Prešovskej univerzite

Celkovo bol DOD príjemný a väčšina z nás odchádzala s vedomím, že študovať v Prešove môže byť takisto zaujímavé, ako študovať hocikde inde.

Zo spomínanej prezentácie nám prišli najdôležitejšie nasledujúce informácie:

Študijné programy:

 • Bakalárske
 • Magisterské
 • Doktorandské

Ponúkané programy na 1. stupni štúdia:

 1. Manažment - ekonomický študijný program v študijnom odbore Ekonómia a manažment (5 špecializácií: digitálny marketing, manažment ľudských zdrojov, manažérska informatika a pod.), 1 cudzí jazyk
 2. Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo - študijný program v oblasti služieb v študijnom odbore Ekonómia a manažment, 2 jazyky
 3. Environmentálny manažment - študijný program v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy, 1 jazyk

Ponúkané programy na 2. stupni štúdia:

 1. Manažment - ekonomický študijný program v študijnom odbore Ekonómia a manažment (4 špecializácie)
 2. Environmentálny manažment - študijný program v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy

Ponúkané programy na 3. stupni štúdia:

 1. Manažment - ekonomický študijný program v študijnom odbore Ekonómia a manažment
 2. Environmentálny manažment - študijný program v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy

Štúdium na všetkých stupňoch prebieha v dennej aj externej forme.

Fakulta má právo udeľovať aj titul PhDr. v odbore Ekonómia a manažment a RNDr. v odbore Ekologické a environmentálne vedy.

Prečo študovať na Fakulte manažmentu?

 • Bohaté zahraničné vzťahy – spolupráca sa vysokými školami v rôznych krajinách (Francúzsko, Grécko, Anglicko, Turecko, Malta, Poľsko, Česko, Rumunsko, Ukrajina, Čína atď.), ktoré študentom umožňujú výmenné stáže a dlhodobejšie študijné pobyty (Erasmus).
 • Ponúka možnosť absolvovať zahraničné praxe (Cyprus, Taliansko, Grécko ...).
 • Má zriadenú Expertnú a podnikateľskú radu, ktorú tvoria odborníci z praxe (majitelia firiem a pod.).
 • Fakulta je najväčšou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove (má najviac študentov).

Informácie o prijímacom konaní:

 • Prijímacie konanie na bakalárske štúdium je bez prijímacích skúšok.
 • Na poradie uchádzačov vplýva priemer známok z maturitnej skúšky a typ strednej školy.
 • Pri prijímacom konaní sa do úvahy berie aj systém bonusov (test SCIO, maturita z matematiky a z cudzích jazykov).
 • Prihlášky sa posielajú do 31.3.2020 – elektronicky alebo na tlačive
 • Vysvedčenie z maturitnej skúšky sa posiela do 15.6.2020

EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana