preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

Národná banka Slovenska organizovala už po druhý raz podujatie „Dni finančného spotrebiteľa 2019". Jednou z aktivít podujatia bol on-line kvíz pre všetkých žiakov zo základných aj stredných škôl. Otázky v kvíze súviseli s finančnou gramotnosťou a týkali sa reálnych životných situácií v oblasti hospodárenia s peniazmi, práv a ochrany finančného spotrebiteľa.

Aj žiaci našej školy (II.A, II.B, III.A, III.B, VII.OA, IV.A) sa on-line kvízu zúčastnili a prispeli k výborným výsledkom svojich tried. Týmto triedam bol Národnou bankou Slovenska udelený diplom. Všetkým žiakom, ktorí sa kvízu zúčastnili, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Odmenou pre najlepšie triedy v rámci celého Slovenska bolo pozvanie do Národnej banky Slovenska. Srdečne blahoželáme triede II.A, ktorá získala pozvánku na podujatie (23.10. a 24.10.2019) do Bratislavy a stala sa jednou zo štyroch najúspešnejších tried na Slovensku.

diplom 2Adiplom 2Bdiplom 3A

diplom 3Bdiplom septimadiplom 4A


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana