Vytlačiť 

 

Čas realizácie: 09/2019 – 08/2022

Cieľová skupina: žiaci, zamestnanci Gymnázia Jána Adama Raymana a miestna komunita

Realizátori: 40 učiteľov Gymnázia Jána Adama Raymana

Hodnota projektu: 298 592,30 €

Špecifický cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zoznam hlavných aktivít projektu:

 

 

 msvv a sSR male eu male op ludske zdroje male