preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , rozvrhy učiteľov, žiakov a miestností , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

Čas realizácie: 09/2019 – 08/2022

Cieľová skupina: žiaci, zamestnanci Gymnázia Jána Adama Raymana a miestna komunita

Realizátori: 40 učiteľov Gymnázia Jána Adama Raymana

Hodnota projektu: 298 592,30 €

Špecifický cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Zoznam hlavných aktivít projektu:

 • tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacieho programu zameraného na zvýšenie čitateľských, prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia:
 • podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti jazykových a IKT zručnost:
  • Pedagogické kluby
   • Finančná gramotnosť na gymnáziu
   • Klub čitateľskej gramotnosti
   • Klub učiteľov spoločenskovedných predmetov
   • Klub učiteľov biológie a chémie
   • Klub učiteľov fyziky
   • Klub učiteľov matematiky
  • Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov – interné
  • Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov – externé
 • riadenie projektu.

 msvv a sSR male eu male op ludske zdroje male


rozvrh   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana