Vytlačiť 

 

V školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do 1. ročníka programu "Škola bez nenávisti", ktorého cieľom je podporiť školy v prevencii nenávistných prejavov, šikanovania a v rozvíjaní hodnôt tolerancie a vzájomného rešpektu v komunikácii.

Súčasťou programu je interný audit I. formou dotazníkov pre rodičov, žiakov a učiteľov GJAR, ktorý prebiehol na našej škole. Na základe výsledkov nám expertný tím napíše odporúčania, podľa ktorých vypracujeme akčný plán pre našu školu.