Vytlačiť 

 

Počas exkurzného týždňa, v dňoch 30. 9. a 4. 10. sa vybraní žiaci II. a III. ročníka zúčastnili exkurzie do zábavno technického centra SteelPark v Košiciach.

Interaktívnou formou, na vyše 50tich exponátoch, skúmali javy z oblasti fyziky, biológie, hutníctva, geografie, či chémie. Zážitkovým vzdelávaním pod vedením lektora vytvárali dvojitý tieň a objavovali princíp jeho vzniku. Pokúsili sa vytvoriť hologram a boli vystavení rôznym podnetom a klamom, ktoré preverili ich úsudok.

 IMG 1059

IMG 20190930 093411

IMG 20190930 095316

IMG 20190930 100016

IMG 20190930 100400

IMG 20190930 100433

IMG 20190930 100805

IMG 20190930 100825

IMG 20190930 104044

IMG 20190930 110944

IMG 20190930 111053

IMG 20191004 093324

IMG 20191004 094738

IMG 20191004 095719

IMG 20191004 095754

IMG 20191004 100250

IMG 20191004 102425

IMG 20191004 105511

IMG 20191004 105953

IMG 20191004 113438