Vytlačiť 

 

Prebiehajúce a plánované aktivity

Overovanie metodík

 

Otvorené hodiny

 

Krúžková činnosť

Programovanie mobilných aplikácií

Vedúci krúžku: Ing. Ján Lenko

Ceľová skupina: žiaci vyšších tried G8 a žiaci G4)

Vývoj aplikácií na mobilné zariadenia pre Android platformy. Aplikácia pre mobilné zariadenia zverejnená na Google PlayStore, programovacie prostredie Android Studio, programovací jazyk Java.

Obsah:

 

Realizované aktivity

Overenie metodík

 

 

image001