Vytlačiť 

Dňa 16. 10. 2019 (streda) sa na našej škole uskutoční školské kolo súťaže Zenit v programovaní. Záujemcovia o súťaž sa môžu prihlásiť v kabinete informatiky do 15. 10. 2019 (utorok). Zároveň prosíme nahlásiť aj prostredie, v ktorom chcete na súťaži programovať.