Vytlačiť 

Aktivity predmetových komisií na september a október, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2019/2020
po schválení na gremiálke dňa 09. 09. 2019
.

 

September 2019

 Október 2019

 

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 09. 09. 2019.