Vytlačiť 

Organizácia pracovného popoludnia

24. septembra 2019

14:30 - Zasadnutie pedagogickej rady

16:00 - Zasadnutie Rady rodičov pri Gymnáziu Jána Adama Raymana v miestnosti č. 47

                17:00 - Triedne aktívy (pozvanie rodičov zabezpečuje triedny učiteľ)
                              Voľby členov Rady školy pri Gymnáziu Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 v Prešove v kategórii zástupcovia rodičov - volia sa traja zástupcovia rodičov.

                17:00 - 18:15 - Možnosť konzultácií Ž - U - R (Žiak – Učiteľ - Rodič)

                                           (oznámenie rodičom prostredníctvom žiakov zabezpečuje triedny  učiteľ)

 

S vierou, že dobré kolegiálne vzťahy a vzájomná úcta v Δ ŽUR nám pomôžu pracovné popoludnie zvládnuť k vzájomnej spokojnosti.

Viera Kundľová

riaditeľka školy