preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

ECDL certifikát

 

V spolupráci s IT Akadémiou opäť ponúkame od septembra 2019 možnosť konzultácií k získaniu ECDL certifikátu, tzv. Európskeho vodičského preukazu na počítače.

 

 

Certifikát systému ECDL je medzinárodne rešpektovaným dokladom o tom, že jeho držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky. Overovanie digitálnych zručností - digitálnej spôsobilosti prostredníctvom systému ECDL sa používa vo vyše 100 krajinách sveta a vykonáva sa v 41 jazykoch. Systém ECDL je už 20 rokov lídrom certifikácie digitálnych zručností v Európe a významným spolutvorcom európskych štandardov v oblasti digitálnych kompetencií.

 

Žiaci 2., 3. a 4. ročníka G4, sexty, septimy a oktávy G8, ktorí majú záujem o ECDL, sa zúčastnia informatívneho stretnutia v učebni informatiky v stredu 11. 09. 2019.

 

Konzultácie pre žiakov našej školy poskytnú vyučujúci informatiky.

Každý žiak si vyberá 4 z 8 modulov.

Skupina modulov Base (Základné moduly) a Intermediate (Standard, rozšírenie základu)

  • M2 Základy práce s počítačom
  • M3 Spracovanie textu
  • M4 Tabuľkový kalkulátor
  • M5 Používanie databáz
  • M6 Prezentácia
  • M7 Základy práce online
  • M9 Práca s obrázkami a grafikou
  • M12 Bezpečnosť pri využívaní IKT

Skúška bude vykonaná Akreditovaným testovacím centrom. Poplatok za skúšku hradí IT Akadémia.

Viac informácií vám poskytnú vyučujúci informatiky a tiež ich nájdete na https://www.ecdl.sk/


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana