Vytlačiť 

 

Dňa 21. 6. 2019 sa žiaci tried 1.A a 1.B zúčastnili exkurzie do Pieninského národného parku.