Vytlačiť 

 

Prešovský samosprávny kraj udelil plakety za výsledky vo vzdelávaní po jedenástykrát najúspešnejším pedagógom a žiakom stredných škôl v pôsobnosti PSK. Medzi ocenenými má zástupcov aj naša škola.

Srdečne blahoželáme našej pani  zástupkyni riaditeľky školy pre technicko-ekonomickú činnosť Ing. Daniele Bučkovej, ktorá je držiteľkou plakety Sophista pro regione a našim žiakom Emilovi Lelákovi a Michalovi Lelákovi, ktorí sú držiteľmi plakety Lux mentium.

Viac informácií v tlačovej správe

 

20190620 115010

Ocenení pedagógovia

20190620 123345

Ocenení žiaci

20190620 130042

pani riaditeľka Mgr. Viera Kundľová blahoželá oceneným bratom Lelákovcom, napravo hrdý vedúci krúžku matematickej olympiády RNDr. Miroslav Krajňák, PhD.

20190620 110801

K príjemnej slávnostnej atmosfére prispeli hudbou a spevom žiaci našej školy