Vytlačiť 

 

LaBáK je multidiciplinárny seminár, ktorý spája rozdielne predmety - matematiku, fyziku, biológiu, chémiu, geovedy - do jedného celku. Súčasne okrem teoretických vedomostí kladie dôraz na praktickú vynaliezavosť v zmysle debrujárskeho hnutia. Jedná sa o online seminár, čím je uľahčený prístup k úlohám pre riešiteľov ako aj hodnotiteľov úloh. Vďaka všetkým týmto prvkom je seminár LaBáK v slovenskom prostredí jedinečný.

Absolútnou víťazkou na Slovensku sa stala tohto roku naša žiačka Aneta Štefančínová (príma), ktorá získala najviac bodov v rámci všetkých kategórií.

 

Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov!