Vytlačiť 

V rámci 3. ročníka Európskej fyzikálnej olympiády, ktorá sa v dňoch 31. mája - 4. júna 2019 uskutočnila v Rige v Lotyšsku v konkurencii 173 súťažiacich z 25 európskych krajín a 10 krajín mimo Európy, mala zastúpenie aj naša škola.

Pre vlastnú súťaž pripravila medzinárodná akademická porota zaujímavé a veľmi náročné úlohy, tri teoretické a jednu experimentálnu. V experimentálnej úlohe súťažiaci skúmali vlastnosti rádiových vĺn vo vzduchu a vo vode. V prvej úlohe riešili ako vznikajú ľadové krúpy pri páde v inverznej atmosfére. Druhá úloha bola o valivom pohybe nabitej guľôčky za prítomnosti magnetického poľa. Tretia úloha riešila pohyb striekajúcej vody pri polievaní záhrady. Za každú teoretickú úlohu mohli dostať maximálne 10 bodov a za experimentálnu úlohu 20 bodov, teda celkovo 50 bodov. Žiaci okrem riešenia úloh sami moderovali úlohy s členmi nezávislej medzinárodnej poroty. Tu preukázali svoje vedomosti, ako aj taktické myslenie v tom, že takmer každý žiak si opravil svoje bodové hodnotenie. Všetci s porotcami komunikovali v angličtine, s čím nemali žiadne problémy. 

Náš absolvent Emil Lelák (IV. A) získal vynikajúcu bronzovú medailu a jeho brat Michal Lelák (IV. A) získal za svoju prácu čestné uznanie.

Srdečne blahoželáme a ĎAKUJEME za medzinárodnú výbornú reprezentáciu školy a Slovenska!