Vytlačiť 

Počas školského roka sa žiaci kvarty na hodinách fyziky zapojili do 6. ročníka celoslovenskej súťaže Hľadá sa energia!

Na trojčlenné žiacke tímy čakala séria štyroch jedinečných úloh, ktoré preverili nielen ich vedomosti, ale podporili aj ich kreativitu, kritické myslenie, manuálnu zručnosť, prezentačné schopnosti a tímovú spoluprácu (fotogaléria).

Do finále v Elektrárni Piešťany boli pozvané 2 tímy. Tím Svetlušky v zložení Zuzana Ferencová, Christiana Homzová a Michaela Ferencová obsadili 6. miesto a tím LEDkovia v zložení Paula Gavurová, Klára Kolenková a Tomáš Barica sa umiestnili na vynikajúcom 2. mieste!

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!