preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

V dňoch 23. a 24. mája 2019 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili certifikačných testov ECDL (European Computer Driving Licence). Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.

Podmienky pre získanie certifikátu ECDL splnilo 23 žiakov našej školy.

Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme za zodpovednú prípravu (žiaci sa na testovanie pripravovali formou dištančného vzdelávania - mali tak možnosť naučiť sa plánovať svoju prípravu).

K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme!

 

Trochu štatistiky

  • Testovania sa zúčastnilo 29 žiakov, z ktorých 28 vykonalo testy zo štyroch modulov a jeden žiak z dvoch modulov.
  • Spolu bolo vykonaných 114 testov, z toho 109 úspešne.
  • Priemerná úspešnosť testu je 93,71 % (pre úspešné vykonanie testu bolo potrebné získať aspoň 75 %).

EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana