Vytlačiť 

 

V dňoch 23. a 24. mája 2019 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili certifikačných testov ECDL (European Computer Driving Licence). Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.

Podmienky pre získanie certifikátu ECDL splnilo 23 žiakov našej školy.

Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme za zodpovednú prípravu (žiaci sa na testovanie pripravovali formou dištančného vzdelávania - mali tak možnosť naučiť sa plánovať svoju prípravu).

K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme!

 

Trochu štatistiky