Vytlačiť 

 

Orgány školskej samosprávy upravuje ikonka Acrobat Reader zákon č. 596/2003 Z. z. (pdf, 270.62 KiB), [Adobe Acrobat Reader] o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení. Školskú samosprávu tvoria:

 

Rada školy

Zápisnice zo zasadnutí Rady školy pri Gymnáziu Jána Adama Raymana sú k dispozícii u predsedníčky Rady školy Mgr. Marty Bystrianskej v sídle Gymnázia Jána Adama Raymana.

 

Rada rodičov

 

Žiacka školská rada