Vytlačiť 

Aktivity predmetových komisií na marec a apríl, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2018/2019
po schválení na gremiálke dňa 04. 03. 2019.

 

Marec 2019

 

Apríl 2019

 

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 04. 03. 2019, upravené dňa 13. 03. 2019.
Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 04. 03. 2019.