Vytlačiť 

Aktivity predmetových komisií na január a február, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2018/2019
po schválení na gremiálke dňa 14. 01. 2019.

 

Január 2019

Február 2019

 

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 14. 01. 2019.
Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 15. 01. 2019.