Vytlačiť 

Aktivity predmetových komisií na november a december, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2018/2019
po schválení na gremiálke dňa 05. 11. 2018
.November 2018

                                                                                             

December 2018

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 05. 11. 2018, upravené dňa 03. 12. 2018.
Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 07. 11. 2018.