Vytlačiť 

Aktivity predmetových komisií na september a október, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2018/2019
po schválení na gremiálke dňa 17. 09. 2018
.

 

September 2018

Október 2018

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 17. 09. 2018.
Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 21. 09. 2018.