Vytlačiť 

 

Dňa 26. mája 2018 dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udelil cenu PRAEMIUM ALUMNI dvadsiatim učiteľom. Medzi ocenenými je aj naša RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD.

Spomedzi 39 nominovaných učiteľov boli vybraní tí, ktorí sú nositeľmi tvorivého prírodovedného vzdelávania a ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi

Srdečne blahoželáme!

Viac informácií ...

RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD.

Ocenenie PRAEMIUM ALUMNI 2018