Vytlačiť 


Michal Pancák zo 4.A triedy sa umiestnil na 10. mieste a prváčka, Zuzana Lukáčová obsadila 8. miesto na celoštátnom kole biologickej olympiády v Bratislave, v dňoch 20.4. – 22.4.2018. Obaja sú úspešnými riešiteľmi v časti teoreticko-praktickej.

K výsledkom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.